Specjalizacje

komunikacyjne

Wypadki komunikacyjne

Wypadek komunikacyjny, śmierć bliskiej osoby w wypadku drogowym, zadośćuczynienie, odszkodowanie z OC sprawcy, niepełnosprawność, inwalidztwo, świadczenia rentowe.

medyczne

Błędy medyczne

Błąd lekarski, błąd medyczny, śmierć bliskiej osoby w wyniku błędu w szpitalu, niepełnosprawność, błąd przy operacji, inwalidztwo, zakażenia i zarażenia wewnątrz-szpitalne.

w-pracy

Wypadki przy pracy

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek przy pracy, wypadek śmiertelny, świadczenia z ZUSu i pracodawcy, choroba zawodowa, odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

inne

Inne poniesione szkody

Zadośćuczynienie za szkody na osobie, odszkodowanie za zniszczenie mienia, za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, zwrot ekwiwalentu za noclegi TIR i inne poniesione szkody.