Odszkodowania za błąd lekarski

Czym jest błąd lekarski?

Błąd w sztuce lekarskiej to naruszenie reguł postępowania zawodowego, które nakazują konkretne zachowania i działania lekarza, zgodnie z doświadczeniem nauki i praktyki. Osobie, która w wyniku błędu lekarskiej doznała szkody przysługuje odszkodowanie lubzadośćuczynienie.

Rodzaje błędów w sztuce lekarskiej:

  • błąd diagnostyczny (polega na postawieniu niewłaściwej diagnozy na skutek obiektywnie sprzecznego z zasadami obowiązującymi w medycynie postępowania lekarza),
  • błąd terapeutyczny (została wybrana obiektywnie niewłaściwa z punktu widzenia medycznego metoda leczenia),
  • błąd rokowania lub błąd prognozy (prowadzi do powstania szkody).

Występują także inne błędy lekarskie, które w żadnej ustawie nie zostały zapisane, ale są do nich kwalifikowane. Należy zaznaczyć, iż błąd w sztuce lekarskiej konieczne jest udokumentowanie winy lekarza, a także przestawić skutki zdarzenia.

Co powinno obejmować odszkodowanie?

Odszkodowanie powinno pokryć wszystkie koszty związane z leczeniem tj. koszty lekarstw, rehabilitacji, zabiegów, co wynika z art. 444 §1 Kodeksu Cywilnego: „W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.” Osoba poszkodowana może także dochodzić roszczenia z tytułu zadośćuczynienia, które należy się za krzywdy niematerialne np. ból, cierpienie czy rozstrój psychiczny.

Miejsce popełnienia błędu lekarskiego

Do błędów lekarskich dochodzi w publicznych placówkach zdrowia, szpitalach czy prywatnych gabinetach. Jednak nie ma znaczenia, w którym miejscu lekarz popełni błąd. Zawsze masz prawo, aby starać się o odszkodowanie.

Roszczenia wobec placówki medycznej

Często zdarza się, że w szpitalach pacjenci zostają zakażeni np. sepsąWZW C itp., zakażenia takie zostały nazwane zakażeniami szpitalnymi. W tym przypadku nie zawsze wiadomo w jaki sposób i kto dokładnie odpowiada za zakażenie, dlatego odszkodowanie jest zasądzane od placówki medycznej.

Odszkodowanie od lekarza

Jeśli jednak jest przypadek kiedy pacjent dokładnie wie kto popełnił błąd może starać się oodszkodowanie bezpośrednio od lekarza. Lekarze mają obowiązek posiadania ubezpieczenia OC, więc z tego tyłu wypłacana jest należność. Często zdarza się, że lekarz i placówka medyczna odpowiadają solidarnie za błędy w sztuce lekarskiej.

Nasze doświadczenie – Twoja wygrana

Wiele mówi się o błędach lekarskich i odszkodowaniach z tego tytułu, jednak jest to bardzo trudna walka. Powszechnie wiadomo, iż lekarze często nie przyznają się do popełnionych błędów. Dlatego konieczne jest spore doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z sektorem medycznym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść poszkodowanego.Posiadamy wyspecjalizowany zespół w tej dziedzinie, więc powierz sprawę profesjonalistom.

Pokrewne tematy

Odszkodowanie za szkodę na osobie