Wypadki komunikacyjne, w pracy, błędy lekarskie i inne

Doświadczenie

Specjalizujemy się na rynku odszkodowań. Posiadamy 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw.

Profesjonalizm

Profesjonalne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Od kompletowania dokumentacji do finalizacji.

Wsparcie

Nasi konsultanci się dostępni, również jeśli odszkodowanie dotyczy trudnych spraw np. błędów lekarskich.

No win No Fee

Nie wygrywamy - nie pobieramy wynagrodzenia. Tak działamy, dopiero po wygranej sprawie pobieramy należność.

Amesto Kancelaria Odszkodowań

Czym się zajmujemy

  1. Wypadki komunikacyjne: Amesto Kancelaria Odszkodowań zajmuje się dochodzeniem odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadki komunikacyjne, a co za tym idzie wszystkimi konsekwencjami w związku z tym, a wśród nich: uszkodzenie ciała, trwałe inwalidztwo, śmierć bliskiej osoby, uszkodzenie pojazdu.
  2. Wypadki w pracy: Zajmujemy się uzyskaniem odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty za wypadek przy pracy. W przypadku tego typu zdarzeń są różne drogi uzyskania świadczeń, a w tym: odszkodowanie z ZUS; zadośćuczynienie i odszkodowanie od pracodawcy.
  3. Błędy lekarskie: W ciągu kilku ostatnich lat coraz więcej mówi się o błędach lekarskich i odszkodowaniach, jednak jest to bardzo trudna walka. Konieczne jest spore doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z sektorem medycznym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść poszkodowanego.
  4. Inne szkody: Naprawa wyrządzonych szkód może być zrealizowana poprzez zwrot wszelkich kosztów związanych z zaistniałą sytuacją. Do zwrotów dochodzą także zadośćuczynienie oraz odszkodowanie. 

Skontaktuj się z nami

Amesto Kancelaria Odszkodowań

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji dotyczących odszkodowań w zakresie wypadków komunikacyjnych, wypadków w pracy, błędów lekarskich oraz innych poniesionych szkód.

O nas

Amesto specializuje się w odszkodowaniach za wypadki komunikacyjne, wypadki w pracy, błędy lekarskie, szkody górnicze, zmiany miejscowego planu zagospodarowania i inne.