Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie

Amesto Kancelaria Odszkodowań funkcjonuje na polskim rynku od kilku lat i jest cennym wsparciem dla osób poszkodowanych wskutek różnych zdarzeń losowych. Specjalizuje się w dochodzeniu zadośćuczynienia i odszkodowania.

Stawiamy na indywidualne podejście do każdej sprawy, realizując potrzeby każdego klienta z osobna. Powierzając sprawę w nasze ręce poszkodowany ma pewność, że sprawa od początku do końca będzie prowadzona w profesjonalny sposób oraz będzie na bieżąco informowany o przebiegu sprawy.

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Życie stanowi najwyższą wartość, dlatego też jak każdą inną wartość można je ubezpieczyć.
Ubezpieczenie takie opcjonalnie może obejmować swoim zakresem wiele dodatkowych zdarzeń, ale jego podstawową funkcją jest ubezpieczenie życia osoby objętej ochroną ubezpieczeniową.
W przypadku takiego ubezpieczenia świadczenie wypłacane jest osobie uposażonej w przypadku śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczenia takie zawierane są, więc w celu zabezpieczenia przyszłości osób najbliższych.
O ubezpieczeniu na życie w szczególności powinna pomyśleć więc osoba będąca jedynym żywicielem rodziny, tym bardziej posiadająca zobowiązania finansowe, np. wobec banków, ponieważ w przypadku śmierci prawdopodobne jest pogorszenie sytuacji życiowej najbliższych.
Świadczenie przyznane z tytułu posiadanej polisy ubezpieczenia na życie pozwoli przynajmniej czasowo na utrzymanie standardu życia lub pokrycie istniejących zobowiązań.
Przy wyborze polisy ubezpieczenia na życie należy rozważyć dostępne na rynku warianty i wybrać ten, który będzie najlepiej przystosowany do sytuacji ubezpieczonego.
Czynnikami istotnymi przy wyborze polisy powinny być miedzy innymi suma ubezpieczenia i zakres ubezpieczenia. O wyborze polisy nie powinna decydować tylko i wyłącznie wysokość składki ubezpieczenia, która choć istotna, ponieważ stanowi stały wydatek, może być niższa tylko ze względu na ograniczenia w zakresie ubezpieczenia, co w ostatecznym rozrachunku może okazać się złym rozwiązaniem.

Kim jesteśmy

Kto tworzy nasz zespół

Sprawy naszych Klientów są prowadzone kompleksowo przez wyspecjalizowany zespół z całego kraju, a w tym Adwokaci, Radcy Prawni, aplikanci, lekarze różnych specjalności. Bogate zaplecze specjalistów z zakresu prawa i medycyny sprawia, że Amesto Kancelarię Odszkodowań cechuje bardzo wysoki współczynnik skuteczności, ale i satysfakcji Klientów, którzy powierzyli nam swoje sprawy.

Jak działamy

Co nas wyróżnia

Zawsze działamy w imieniu i na rzecz poszkodowanego. Dążymy do tego, aby poniesiona szkoda została w pełni zlikwidowana, a poszkodowany otrzymał wszystkie świadczenia, które są mu należne. Dochodzenie zadośćuczynienia, odszkodowania i renty za wypadki drogowe, błędy lekarskie, wypadki przy pracy oraz za inne zdarzenia losowe, przeprowadzamy w pierwszej kolejności na drodze ugodowej, a gdy to konieczne to występujemy na drogę sądową. Naszym wynagrodzeniem jest pobrana prowizja od przyznanych i wypłaconych świadczeń na rzecz poszkodowanego.

Kancelaria Odszkodowań Amesto to zespół złożony z profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem. Pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu należnego im odszkodowania. Skontaktuj się z nami, uzyskasz bezpłatną poradę w zakresie odszkodowania.