Wybrane sprawy

Ubezpieczenie na życie

Amesto Kancelaria Odszkodowań funkcjonuje na polskim rynku od kilku lat i jest cennym wsparciem dla osób poszkodowanych wskutek różnych zdarzeń losowych. Specjalizuje się w dochodzeniu zadośćuczynienia i odszkodowania.

Stawiamy na indywidualne podejście do każdej sprawy, realizując potrzeby każdego klienta z osobna. Powierzając sprawę w nasze ręce poszkodowany ma pewność, że sprawa od początku do końca będzie prowadzona w profesjonalny sposób oraz będzie na bieżąco informowany o przebiegu sprawy.

95 000,00 ZŁ ZADOŚĆUCZYNIENIA ZAMIAST 800,00 ZŁ ZA POTRĄCENIE NA PASACH
Opis przypadku:
Pan Jerzy został potrącony na pasach w maju 2013 r. Na miejsce została wezwana policja, gdzie wina kierującego samochodem osobowym była bezsporna. Poszkodowany twierdząc, że nic mu się nie stało, udał się do domu. Po ośmiu dniach zaczął odczuwać silne dolegliwości bólowe w okolicy kręgosłupa i łokcia. Po wykonaniu wymaganych badań, okazało się, że doszło do stłuczenia łokcia, ale również do złamania trzonów kręgosłupa. Były wymagane operacje, rehabilitacje, w efekcie czego, leczenie jeszcze nie zakończyło się.
Propozycja ubezpieczyciela:
Ubezpieczyciel wypłacił jedynie 800,00 zł, twierdząc, że wszystkie zmiany, jakie wystąpiły u Pana Jerzego są zmianami zwyrodnieniowymi.
Uzyskane świadczenie:
Po bezskutecznych odwołaniach kierowanych do PZU, pan Jerzy zlecił swoją sprawę Kancelarii Odszkodowań Amesto. Kancelaria skierowała sprawę do Sądu. W procesie cywilnym Sąd orzekł 45% trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz przyznał Panu Jerzemu 95 000,00 zł zadośćuczynienia. Mimo, że ubezpieczyciel wypłacił już zasądzoną kwotę, to będziemy apelować od wyroku.

25 000,00 ZŁ ODSZKODOWANIA, ZAMIAST 5 000,00 ZŁ ZA ZNISZCZENIE DACHU I ELEWACJI BUDYNKU
Opis przypadku:
Podczas gradobicia zniszczony został fragment dachu i elewacja domu pana Jerzego. Sprawa uszkodzeń została zgłoszona ubezpieczycielowi. Rzeczoznawca przybyły na miejsce oględzin wycenił szkodę na kwotę 5 000,00 zł, w związku z czym taka kwota została wypłacona Panu Jerzemu. W trakcie wykonywania naprawy zostały ujawnione dodatkowe uszkodzenia, a koszt naprawy okazał się kilkakrotnie wyższy niż wypłacone odszkodowanie.
Propozycja ubezpieczyciela:
PZU odmówiło dopłaty odszkodowania.
Uzyskane świadczenie:
Amesto Kancelaria Odszkodowań skierowała do ubezpieczyciela odwołanie od decyzji odszkodowawczej. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy ubezpieczyciel przyznał dodatkowo odszkodowanie w kwocie 10 000 zł. Ponieważ przyznana kwota w dalszym, ciągu nie pokrywała kosztów poniesionych w związku z konieczną naprawą, Kancelaria kontynuowała negocjacje z ubezpieczycielem. W sprawie ostatecznie została zawarta ugoda, na łączną kwotę 25 000,00 zł.

45 000,00 ZŁ ODSZKODOWANIA, ZAMIAST ODMOWY WYPŁATY NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU NIEWYPŁACONYCH RYCZAŁTÓW ZA NOCLEGI W KABINIE TIR-A
Opis przypadku:
Pan Zbigniew zwrócił się do poprzedniego pracodawcy – firmy zajmującej się transportem międzynarodowym o wypłatę należności wynikającej z tytułu zwrotu kosztów noclegów podczas podróży zagranicznych. W tej firmie był zatrudniony przez 21 miesięcy w latach 2011-2013. W tym czasie odbył kilkadziesiąt podróży zagranicznych, głównie do Włoch, Francji i Niemiec.
Propozycja pracodawcy:
Pracodawca odmówił panu Zbigniewowi wypłaty należności tłumacząc się złą kondycja finansową firmy.
Uzyskane świadczenie:
Amesto Kancelaria Odszkodowań skierowała sprawę do sądu pracy. Kancelaria wniosła pozew o wypłatę należności z tytułu niewypłaconego ryczałtu za noclegi w kabinie TIRa. Na podstawie dokonanych w toku postępowania ustaleń, Sąd przyznał na rzecz pana Zbigniewa kwotę 45 000,00 zł.

52 357,00 ZŁ TYTUŁEM ZADOŚĆUCZYNIENIA I ODSZKODOWANIA ZA ZAKAŻENIE WZW C, ZAMIAST ODMOWY WYPŁATY ŚWIADCZEŃ
Opis przypadku:
Panią Mariolę poddano laparoskopowemu usunięciu wyrostka robaczkowego. Podczas pobytu
w szpitalu została zakażona wirusem zapalenia wątroby typu C. Zakażenie zdiagnozowano po czterech tygodniach od opuszczenia szpitala, gdy stan zdrowia pani Marioli uległ znacznemu pogorszeniu i wystąpiła u niej żółtaczka. Aktualnie przebywa pod stałą opieką poradni hepatologicznej.
Propozycja Ubezpieczyciela OC placówki medycznej:
Ubezpieczyciel odmówił przyjęcia odpowiedzialności za zakażenie motywując odmowę brakiem podstaw do przyjęcia, że do zakażenia doszło w ubezpieczonej placówce medycznej.
Uzyskane świadczenie:
Amesto Kancelaria Odszkodowań po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego na drodze ugodowej, skierowała sprawę na drogę postępowania sądowego. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego oraz opinii biegłego sądowego, który został powołany w sprawie, sąd przyznał Pani Marioli odszkodowanie w kwocie 2 357,00 zł tytułem zwrotu poniesionych kosztów leczenia oraz kwotę 50 000,00 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Kancelaria Odszkodowań Amesto to zespół złożony z profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem. Pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu należnego im odszkodowania. Skontaktuj się z nami, uzyskasz bezpłatną poradę w zakresie odszkodowania.