Wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny

99% SKUTECZNOŚCI
W przypadku 99% szkód komunikacyjnych wygraliśmy należne zadośćuczynienie i/lub odszkodowanie dla poszkodowanych. Naszymi Klientami są zarówno poszkodowani, którzy jeszcze nie zgłosili szkody jak i poszkodowani, którzy poczynili już kroki w celu likwidacji szkody. W przypadku drugiej grupy osób, prawie zawsze podwyższamy uprzednio wypłaconą kwotę świadczeń, często nawet klient otrzymuje zadośćuczynienie i/lub odszkodowanie kilkakrotnie wyższe od tego, co uzyskał wcześniej samodzielnie.

Wypadek komunikacyjny

ODSZKODOWANIA ZA WYPADKI DROGOWE

Amesto Kancelaria Odszkodowań zajmuje się dochodzeniem odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadki komunikacyjne, a co za tym idzie wszystkimi konsekwencjami w związku z tym, a wśród nich:

– uszkodzenie ciała,

– trwałe inwalidztwo,

– śmierć bliskiej osoby,

– uszkodzenie pojazdu.

Wypłacane kwoty odszkodowań i zadośćuczynień za wypadki śmiertelne, wypadki samochodowe czy wypadki drogowe są najczęściej zaniżane. Dlatego warto od samego początku powierzyć swoją sprawę w ręce specjalistów, którzy doskonale wiedzą, o jakie kwoty można się starać w poszczególnych okolicznościach z polisy OC sprawcy.

STŁUCZKA SAMOCHODOWA (KOLIZJA)

Kolizja często jest niepoprawnie utożsamiana z wypadkiem drogowym czy wypadkiem komunikacyjnym. Za najtrafniejszą definicję kolizji możemy uznać „kolizja to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne (np. uszkodzenie pojazdu, znaku drogowego, itp.) lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające nie dłużej niż 7 dni”.

Czyli to, co najważniejsze z definicji, to mamy do czynienia albo z stratami materialnymi albo z obrażeniami ciała trwającymi nie dłużej niż 7 dni.

WYPADEK DROGOWY

Jeśli dochodzi do wypadku, w którym są poważne szkody osobowe, mówimy o wypadku drogowym czy wypadku komunikacyjnym. Pojęcie to definiowane jest w następujący sposób: „wypadek, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające powyżej 7 dni”.

Zatem jednym z podstawowych elementów składowych wypadku drogowego jest śmierć uczestnika wypadku lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni.

ZADOŚĆUCZYNIENIE A ODSZKODOWANIE

Zadośćuczynienie to świadczenie przysługujące w przypadku szkód na osobie. Dotyczy ono szkód o charakterze niemajątkowym.
Natomiast odszkodowanie to świadczenie, które należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody materialnej. Dotyczy ono szkód o charakterze majątkowym.


CO W SYTUACJI, GDY SPRAWCA NIE MIAŁ OC?

W Polsce jest obowiązek posiadania ważnego OC, jednak nie wszyscy się do tego stosują. W przypadku, gdy uczestniczysz w wypadku i jesteś poszkodowany, a sprawca nie ma OC, należy Ci się odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

 

 

Kancelaria Odszkodowań Amesto to zespół złożony z profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem. Pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu należnego im odszkodowania. Skontaktuj się z nami, uzyskasz bezpłatną poradę w zakresie odszkodowania.