Wypadek w pracy

Wypadek w pracy

Amesto Kancelaria Odszkodowań zajmuje się uzyskaniem odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty za wypadek przy pracy.                 W przypadku tego typu zdarzeń są różne drogi uzyskania świadczeń, a w tym:
– odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
– zadośćuczynienie i odszkodowanie od pracodawcy.

Wypadek w pracy

ODSZKODOWANIA ZA WYPADKI W PRACY

Amesto Kancelaria Odszkodowań zajmuje się dochodzeniem odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadki w pracy.

Jeśli wypadek nie był z wyłącznej winy pracownika to można się starać o odszkodowanie i rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie wysokość przyznanych świadczeń jest ściśle powiązana z ustalonym trwałym procentowym uszczerbkiem na zdrowiu. W przypadku śmierci osoby bliskiej w wypadku przy pracy, najbliższa rodzina zmarłego może starać się o odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Poszkodowany może również dochodzić roszczenia od pracodawcy, gdy np. doszło do naruszenia przez pracodawcę przepisów BHP, niewłaściwego zabezpieczenia stanowiska pracy, niewłaściwy sprzęt został udostępniony pracownikowi. Są czasem sytuacje, kiedy pracodawca odpowiada za zdarzenie niezależnie od stopnia winy, mówimy wtedy o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka.

Jesteśmy kancelarią odszkodowań, która ubiega się o odszkodowania dla naszych Klientów za wypadki przy pracy zarówno od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jak i od pracodawcy. Ubiegamy się również o odszkodowania z tytułu posiadanych dodatkowych ubezpieczeń na życie oraz o odszkodowania za chorobę zawodową.
Nadto prowadzimy sprawy Klientów, którzy ulegli ciężkiemu wypadkowi w rolnictwie w wyniku którego doznali poważnych uszkodzeń ciała, ale również prowadzimy sprawy Klientów, których bliscy zmarli w wypadku rolniczym.

RODZAJE WYPADKÓW PRZY PRACY

Klasyfikację rodzajów wypadków przy pracy zawiera Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Przedstawia się ona następująco:
– ciężkie;
– śmiertelne;
– zbiorowe.
Zgodnie z powyższą Ustawą pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy może liczyć na szereg świadczeń, a wśród nich zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, renta rodzinna, dodatek do renty rodzinnej, zasiłek pielęgnacyjny, pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień.

Kancelaria Odszkodowań Amesto to zespół złożony z profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem. Pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu należnego im odszkodowania. Skontaktuj się z nami, uzyskasz bezpłatną poradę w zakresie odszkodowania.